Menü Kapat

Teknoparkımız İçin Başvurular Başladı

Başvuru ve Karar Süreci

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanmak amacıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde yer almak isteyen girişimciler/şirketler bilgi almak için müracaat edebilirler.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca başvurular, proje bazlı kabul edilmektedir.

Başvuru süreci girişimci firma veya kişinin Teknopark web sitesinden ücretsiz ön başvuru formunu doldurmasıyla başlar. Başvurular “İMÜ Teknopark” web sayfasındaki “Başvuru” linkinden yapılacaktır.

Ön başvurunun Teknopark yönetimi tarafından uygun bulunmasını takiben başvuru aşamasına geçilir. Bu aşamada projeye ve kişiye/firmaya ait detaylar yine Teknopark web sitesi üzerinden alınır. Başvuru ücretinin yatırılması ve gerekli imzalı belgelerin tesliminden sonra başvuru dosyası hakemlere gönderilir.

Ayrıca, başvuru formu, başvuru için gerekli belge ve evraklar kaşeli ve imzalı şekilde İMÜ Teknopark Yönetici A.Ş. ‘ye elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje başvurularının tamamı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 14/g maddesi uyarınca Proje Değerlendirme Komisyonunun onayına sunulacaktır.

 

Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri için Proje Başvuru Ücreti 

  1. Girişimci/Şirket Adayı Proje başvuru ücreti KDV dahil 2000 TL dir.
  2. Kuluçka Komisyonundan geçen projeler için Kuluçka Merkezi’ne başvuru ücreti KDV dahil 500 TL olarak uygulanır. Projenin başlama ve bitiş süresi içindeki proje revizyonlarında ayrıca bir değerlendirme ücreti alınmaz.

 

Yukarıdaki bedeller “Proje Başvuru Ücreti” adı ile aşağıdaki hesap numarasına havale edilerek ödeme dekontu dosya ekinde sunulacaktır.

 

Teknopark Hesap Bilgileri

Hesap Adı           : İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ

IBAN                     : TR88 0001 0009 0085 2495 6050 02

Banka                   : T.C. Ziraat Bankası Çemenzar Şubesi

Banka Şube Kodu : 900-ÇEMENZAR/İSTANBUL ŞUBESİ

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2018 yılı Aylık Metrekare Birim Kira Ücretleri

İMÜ Teknopark Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karara göre;

  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Güney Yerleşke R Blok için 2018 yılı aylık metrekare birim kira ücreti 60 TL + KDV olarak ,
  • Tuzla Akfırat Bölgesinde ise 2018 yılı aylık metrekare birim kira ücreti 12 TL + KDV olarak kararlaştırılmıştır.

 

NOT:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mensuplarına fiyatlar üzerinden kira bedellerinde %40 indirim uygulanacaktır.

Ortak gider masrafları (Aidat) aylık kiraya ek olarak ayrıca yansıtılacaktır.

TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği, SANTEZ ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi hakemli jüriler tarafından kabul edilen kamu destekli projelere doğrudan kabul süreci işletilebilecektir. Proje kabul yazısı ve destek sözleşmesi imzalanmış olan ve destek süresi bitmemiş proje başvuruları, aynı şekilde “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark” web sayfasındaki “Online Başvuru” alanından yapılabilecektir. Başvuru ekinde, kamu destekli proje kabul yazıları ve imzalı sözleşme ekleri sunulacaktır. Daha sonra başvuru formu ve başvuru için gerekli belge ve evraklar kaşeli ve imzalı şekilde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark Yönetici A.Ş. ‘ye elden teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tür proje başvurularında “Proje Başvuru Ücreti” alınmamaktadır.

Proje konusunda uzmanlaşmış İstanbul Medeniyet Üniversitesinde  görev yapan üç akademisyenden oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu’na değerlendirme yapılmak üzere gönderilir. Komisyon üyeleri başvuru kapsamındaki projenin 4691 sayılı Yasa kapsamında olup olmadığı hakkındaki görüşlerini yazılı olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark A.Ş.’ye bildirir. Olumlu/olumsuz görüş verilen projeler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Başvurunun kabul edilmesi halinde ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır.

 

İletişim :

0 216 280 20 70

0 216 280 20 60