Menü Kapat

Kuluçka Merkezi, girişimcilik faaliyetlerinin ön planda tutulduğu, kendi işini kurmak isteyen öğrenciler ve akademisyenler başta olmak üzere tüm girişimcilerin bu süreçte desteklendiği aynı zamanda gereken bilgi ve beceriyi uygulamalı olarak edinmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. İş fikri sahibi girişimciler girişimcilik eğitimleri, danışmanlık desteği alabilecekleri gibi girişimcilere ofis alanı ile altyapı hizmetleri ve toplantı salonları sağlanmaktadır.  Girişimciler ile yatırımcılar buluşturulup fikirlerini girişime dönüştürmeleri ve geliştirmeleri için destek verilmektedir.

Kuluçka merkezimin düzenlendiği mevzuat hükümlerine göre kuluçka programları kapsamında; aşağıdaki hizmet ve desteklerin, girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlanacağı öngörülmüştür:

 • Ofis imkanı, mobilya ve ekipman sağlanması, ihtiyaç duyulan altyapının ve ortak mekanların oluşturulması.
 • Sekretarya ve destek hizmetlerinin sunulması, donanım ve yazılımlara erişimin sağlanması.
 • Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi.
 • İlgili eğitim, seminer ve atölyelerin düzenlenmesi.
 • Yönetim desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi.
 • Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorlük hizmetlerinin sağlanması.
 • Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlanması.
 • Teknopark ticari potansiyeli olabilecek yenilikçi projelerin ürüne dönüşme sürecini kolaylaştırmak amacıyla bir Kuluçka Merkezi oluşturur. Projeler Kuluçka Merkezine proje sahibinin başvurusu üzerine, aşağıda tanımlanan değerlendirme sürecinden sonra kabul edilir.
 • İlgili oldukları alana göre Başvuru Formunu Yönetici Şirket’in web sayfası üzerinden eksiksiz bir şekilde doldurup Yönetici Şirketin değerlendirmesine sunmalıdır.
 • Kuluçka Merkezi başvuruları, konusunda uzman bir öğretim elemanı olmak üzere en az bir üyeli Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Gerekli görülen Değerlendirme raporları Yönetim Kurulu’nda görüşülür.
 • Yönetici Şirket, Teknopark’ın sahip olduğu fiziki mekânların bir bölümünü Kuluçka Merkezi olarak ayırır ve kabul edilen kuluçka projelerine bu alanlarda ofis/laboratuvar/atölye, tahsis edilebilir. Proje sahiplerinin, tahsis edilen alanı her 6 ayda tekrar değerlendirilmek üzere 18 ay süreyle kullanması öngörülmüştür. Ancak, proje sahipleri bu 18 ay içinde projeleriyle ilgili bir şirket kuruluşu gerçekleştirirlerse bu süre komisyon kararları doğrultusunda 6 (altı) ay daha uzatılabilir.
 • Kuluçka merkezinde kuruluşunu tamamlayarak başarılı olan girişimciler Ar-Ge firması statüsünde mezun edilir.
 • Kuluçka merkezinden mezun olan girişimciler de dahil olmak üzere tüm firmalar Teknoparkın hızlandırıcı programından faydalanabilir.